KABA KURGU

Türk Sineması ve popüler kültürü hakkında bir program

Kaba Kurgu, Türk sineması ekseninde süregelen, yenilikçi anlayışı ve etkin sunumuyla mizahi bir dil ortaya koyan kültür-sanat programıdır. Sanat ile zanaatın en kolektif oyun sahası sinema. Herkes ilgi duyuyor, herkes konuşuyor, herkes eleştiriyor. Futbol ve siyaset’le birlikte memleketteki en ihtilaflı konuyu inceliyor “Kaba Kurgu”. Bu ihtilafa tüm kesimlerin üzerinde uzlaşma sağladığı bir dille, mizah diliyle cevaplar arıyor.

Fotoğraflar